Obchodní zaměření

Obchodním zaměřením společnosti Frentech Aerospace s.r.o. je spolupráce s lídry v oboru letecké techniky, vesmírného a obranného průmyslu, měřící a přístrojové techniky, vakuové, mikrovlnné techniky, a s výrobci speciálních strojů. Jsou vyráběny díly v malých a středních dávkách a také prototypy.

Frentech Aerospace s.r.o nabízí tyto aktivity:

  • Výrobu a dodávky obráběných dílů ze slitin hliníku, titanu, nerez ocelí, nástrojových ocelí a plastů. Díly jsou vyráběny na moderních a produktivních CNC strojích (se třemi až devíti řízenými osami). Díly jsou dodávány včetně povrchových úprav a provedených nedestruktivních zkoušek, které jsou zabezpečeny u kvalifikovaných dodavatelů certifikovaných podle NADCAP. Společnost sama provádí některé specifické procesy jako je žíhání, vytvrzování, svařování metodou WIG/TIG (vakuově těsné svary), moření polyamidu, lepení, spray teflon coating.
  • Montáže mechanických skupin i s podílem elektroniky. Jsou dodávány smontované subsystémy od jednoduchých „tzv. Subassembly“ (díly se zamontovanými prvky jako Heli-Coil) až po náročné sestavy vyžadující složité nastavení a provedení testů.
  • Dodávky mechanismů pro vesmírné lodě. Tyto jsou vyráběny na základě požadavků zákazníků. Součástí dodávky je i provedení specifických testů ať v provozech společnosti nebo u externích kvalifikovaných dodavatelů.
  • Testování na vakuovou těsnost, funkční testy, geometrické testy, cyklické termální testy v řízené atmosféře i ve vakuu, šok testy v tekutém dusíku. Čisté prostory jsou vybaveny přístroji pro kontrolu kontaminace měřením partikulární a molekulární čistoty.
  • Návrh a konstrukce mechanických dílů a mechanických subsystémů dle požadavků zákazníků. Pro tuto činnost vlastní společnost čtyři systémy SolidWorks. Komplexní návrhy a simulace včetně termálních jsou prováděny u kvalifikovaných dodavatelů.
  • Technické a technologické poradenství. V tomto oboru nabízí společnost Frentech Aerospace s.r.o. zákazníkům návrhy na zlepšení konstrukce z hlediska funkce, vyrobitelnosti, použitých materiálů a zvýšení produktivity při výrobě. Při této činnosti společnost využívá vysokého know-how v tomto oboru.
  • Realizace projektů jako jsou například projekty ESO a ESA.